Free fuchsia chess icons - Download fuchsia chess icons

fuchsia chess icons

bishop
bishop
king
king
knight
knight
pawn
pawn
queen
queen
rook
rook